Công ty CP Hoàng Thái - Không ngừng vươn xa
  • Công ty CP Hoàng Thái 2016

  • Công ty CP Hoàng Thái 2016

Giới thiệu về công ty

Cụm Công nghiệp Nam Sơn, Ba Chẽ: hướng đầu tư mới của Công ty CP Hoàng Thái

Cụm Công nghiệp Nam Sơn, Ba Chẽ: hướng đầu tư mới của Công ty CP Hoàng Thái

Từ tháng 7/2016, Công ty CP Hoàng Thái được UBND tỉnh Quảng Ninh giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng và quản lý vận hành hạ tầng Cụm công nghiệp (CCN) Nam Sơn, Ba Chẽ với tổng mức đầu tư lên đến trên 418 tỷ đồng.  

Tin doanh nghiệp

Đối tác của chúng tôi