Công ty CP Hoàng Thái - Không ngừng vươn xa
  • Công ty CP Hoàng Thái 2016

  • Công ty CP Hoàng Thái 2016

Công ty CP Hoàng Thái hưởng ứng xã hội hóa công trình tôn tạo Miếu Ông Miếu Bà tại Ba Chẽ

17/01/2016 23:07 | Lượt xem: 1818

Sáng ngày 17/1/2016, nhận lời mời của Lãnh đạo Huyện Ba Chẽ, ông Hoàng Trung Thông – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Thái và Công ty CP Phú Khang HT đã tới dự lễ khánh thành di tích lịch sử Miếu Ông, Miếu Bà.  

Khu di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà là cụm di tích thời Trần, có lịch sử hơn 700 năm. Miếu Ông thờ Tướng quân Nhà Trần Lê Bá Đức, Miếu Bà thờ Mẫu Thượng ngàn. Cụm di tích này đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2012, có giá trị tinh thần rất lớn trong sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa tâm linh của người dân địa phương và là địa chỉ tham quan du lịch tâm linh quan trọng tại Ba Chẽ.

Cắt băng khánh thành công trình Miếu Ông Miếu Bà

Năm 2014, Công trình di tích Miếu Bà được xây dựng lại và hoàn thành đưa vào sử dụng. Năm 2015, Miếu Ông cũng được khởi phục xây dựng trên nền móng cổ với tổng diện tích 500 m2 với nguồn kinh phí trên 6 tỷ đồng chủ yếu huy động từ nguồn xã hội hóa.

Đại biểu tới tham dự lễ khánh thành Miếu Ông Miếu Bà

Là một nhà đầu tư chiến lược tại Ba Chẽ, Lãnh đạo công ty CP Hoàng Thái và công ty CP Phú Khang HT đã nhiệt tình hưởng ứng xã hội hóa tôn tạo khu di tích. Trong khuôn khổ chương trình, ông Hoàng Trung Thông đã ủng hộ công đức xây dựng Miếu Ông số tiền 380 triệu đồng.

Ông Hoàng Trung Thông trao biển tượng trưng số tiền công đức cho đại diện Ban quản lý Miếu Ông Miếu Bà